Het bestuur van buurtvereniging Haoverekkers bestaat uit onderstaande personen: